logo
Kirkens Bymisjon
Adresse: Hovedgata 37
Tlf: 400 39 258
E-post: tina.knudsen@bymisjon.net
Om oss
Kirkens Bymisjons mål: Vi vil bidra til et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv der mennesker kan delta, i varierende livssituasjoner og med ulike forutsetninger. Vi vil lage arenaer der mennesker kan styrke sin kompetanse, tilhørighet og selvtillit. Vi vil bistå mennesker som trenger en treningsarena på vei inn i ordinært lønnsarbeid. Vi vil ha et bredt spekter av tilbud om arbeid, aktivitet og frivillig innsats, for at flest mulig skal finne et tilbud som passer. Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassede arbeidsarenaer med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Enten i form av dagsarbeid eller ulike verksteder og produksjonssteder kan medarbeiderne i et inkluderende fellesskap kan øke sin kompetanse, sin tilhørighet i arbeidslivet, og eventuelt sine språkferdigheter. Vi samarbeider med NAV og kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid. Vi samarbeider med enkeltmennesker og organisasjoner for å etablere bedrifter og virksomheter. Vi legger til rette for at mennesker kan engasjere seg i frivillig, ulønnet arbeid, til glede og nytte for seg selv og andre. Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.
Åpningstider
Kirkens Bymisjons Kafé i Kopervik: mandag- fredag : 09:00–15:00 lørdag og søndag : STENGT Skattkammeret i Kopervik: Tirsdager og torsdager: 18:00 - 20:00