logo
Kallesten Revisjon og Regnskap
Adresse: Rådhusvegen 11-13
Tlf: 528 16 885
E-post: rm@kallesten.no
Om oss
Vår visjon er å levere regnskaps- og revisjonstjenester av så høy kvalitet at vi tilfører våre kunder en merverdi som bidrar til at de lykkes i sin virksomhet. Kallesten Revisjon og Regnskap leverer komplette økonomitjenester. Vårt fortrinn er at vi har dyktige medarbeidere på tvers av fagfeltene knyttet til både regnskapstjenester og revisjonstjenester. Det gjør at stadig flere velger oss som leverandør av tjenester relatert til bedriftens økonomistyringsfunksjon. Vår lokale forankring gjør oss til en fleksibel, tilpasningsdyktig og kostnadseffektiv aktør, fri for store "overheads". Et meget godt fagmiljø Virksomheten ble etablert i 1983, og etter 30 år i bransjen mener vi å ha opparbeidet oss en kunnskap og erfaring som vil komme våre kunder til gode. Vi er i dag 22 medarbeidere, hvorav 7 registrerte revisorer og 13 autoriserte regnskapsførere. Vi representerer et meget godt fagmiljø innen fagområdene revisjon, regnskap, skatt og andre felter som hører under økonomidelen av en virksomhet. I en hverdag med stadige endringer i skattesystem, regnskapsregler, lover og øvrige rammebetingelser, forsøker vi med stor iver å holde oss orienterte i det som vi mener angår nettopp våre kunder.