logo
Gassco
Adresse: Bygnesvegen 75
Tlf: 52812500
E-post:
Om oss
Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av eierne. Rammebetingelsene for vår virksomhet er bestemt av norske myndigheter. Dette gjelder også forholdet mellom eierne av gasstransportsystemet og Gassco. Vårt operatøransvar er hjemlet i Petroleumsloven og i avtalene med eierne av transportsystemet. Visjon: Gassco - sikrer energiforsyning Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Vi utfører våre oppgaver profesjonelt og med høy integritet. Millioner av mennesker er avhengig av at vi leverer. Vårt verdigrunnlag: Gassco - on TRACK T - Transparent (Transparent) R - Respektfull (Respectful) A - Ansvarlig (Accountable) C - Utfordrende (Challenging) K - Kunnskapsrik (Knowledgable) Gassco skal alltid drive sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Kompetansen til medarbeiderne i Gassco er grunnlaget for en sikker og pålitelig gasstransport. Vi ser fremover og finner løsninger. Vi verdsetter talent og positivitet hos medarbeiderne. Målet er at alle skal oppleve utvikling i en sunn forretningskultur og et godt sosialt miljø. All adferd i Gassco skal være i tråd med våre verdier.