logo
Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS
Adresse: Vestheimvegen 17
Tlf: 52852500
E-post: post@glp.no
Om oss
GL Prosjektservice AS er en ingeniør- og entrepenørbedrift med hovedvirksomhet i N-Rogaland. Selskapet er en del av GL konsernet. Bedriften ble etablert i 1990, og har i dag hovedkontor i trivelige lokaler på Vestheim industriområde i Kopervik. Vi har i en årrekke hatt betydelige markedsandeler innenfor vårt satsingsområde på total- og hovedentreprise for alle typer bygg, deriblant oppføring av et stort antall markante prosjekter i vårt distrikt. For å stå bedre rustet til å møte våre kunders behov, har vi i økende grad valgt å bruke ressurser på prosjekt- og økonomistyring, kvalitetsstyring og internkontroll. Bedriften har ca. 85 ansatte. Oppføring av offentlige bygg har alltid vært en viktig del av GL Prosjektservice sitt forretningsområde. Gjennom 25 år har vi opparbeidet oss betydelig kompetanse og erfaring i oppføring av ulike typer bygg for offentlige virksomheter.