logo
Karmøy Trykkeri AS
Adresse: Fotvegen 3
Tlf: 52848686
E-post: post@karmtrykk.no
Om oss
Karmøy Trykkeri har levert kvalitetstrykksaker i 35 år. Grafisk industri har på disse årene vært gjennom store endringer. Karmøy Trykkeri har hele tiden ligget i forkant av denne utviklingen og lever nå godt i skjæringspunktet mellom analog og digital produksjon. Vi er i dag et fullservice trykkeri og leverer kreative og tekniske løsninger på både papir og web. Vi er 7 ansatte med et bredt spekter av kompetanse. Vi kan tilby alt fra design av nettsider med avansert programmering til tradisjonell offsettrykking. Karmøy Trykkeri er distriktets største digitaltrykkeri med 2 høykvalitets digitale produksjonslinjer. Digitaltrykk gir oss mulighet til å trykke adresser rett på trykksaken i trykkprosessen. Vi har derfor også investert i en konvoluttpakker som gjøre oss til en komplett leverandør av adresserte tjenester. Ta kontakt, så hjelper vi med det meste.