logo
Norscrap Karmøy
Adresse: Sundvegen 464
Tlf: 95020480
E-post: post@norscrap-karmoy.no
Om oss
Materialgjenvinning er vårt fokus - Dyktige medarbeidere og moderene utstyr er vårt virkemiddel, for å oppnå maksimal gjenvinninggsgrad. Vårt hoved kontor og anlegg er etablert på Sundvegen i Karmøy kommune. Vi fremskaffer sekundæreråvarer, til sekundær smelteverksindustri - I alle våre prosesser legg vi vekt på HMS, for å sikre at vi oppnår vårt mål - H - Ingen helsebelastninger på personer i eller rundt vår virksomhet M - Ingen forurensing av indre eller ytre miljø S - Ingen skader på personer eller materiell