logo
Sparebank 1 Sr-Bank
Adresse: Hovedgaten 44
Tlf: 51509307
E-post: astrid.borresen@sr-bank.no
Om oss
SpareBank 1 SR-Bank skal skal gi kraft til vekst og utvikling. Vår visjon, hensikt og verdier er avgjørende for den retningen vårt konsern, ansatte og kulturen hos oss skal utvikle seg. Hos oss er dette fundamentet for alt vi gjør og foretar oss både på lang sikt og i hverdagen. SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling, og i nesten 180 år har vi vært på vei mot dette målet. Gjennom å hente inn kapital til våre markedsområder er vi med på å utvikle små samfunn og byer. Vi flytter hele tiden gjerdestolper og utvider området vi kaller vår region og markedsområde. Hele vår organisasjon, uansett hvor du jobber, skal sette kunden først. Det er avgjørende skal vi oppnå visjonen vår om å være kundens førstevalg. Det er et hårete mål, en plass vi må fortjene hver enester dag. SR-Bank skal være en skikkelig bank med en høy etisk standard. Verdiene våre handler om hva slags holdninger vi skal ha i organisasjonen vår. De skal brukes i vanskelige beslutninger og leves etter i arbeidshverdagen. Vi jobber etter verdiene: Ansvar og respekt Engasjert og handlekraftig
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00. Torsdag 10.00 - 17.00.