Byen Vår Kopervik

Om oss

Byen vår Kopervik er en næringsorganisasjon som oppretter og utfører arrangementer og aktiviteter for barn og voksne i Kopervik. Vi ble stiftet i 1997 og arbeider for at Kopervik skal være en trygg og livskraftig by som kan tilby sitt publikum de handels- service- og kulturtilbudene det er behov for, samt det arbeides for at alle aktører i Kopervik skal ha best mulig rammevilkår. Vi er i dag en ansatt i 50% stilling som lønnes av medlemsbedriftene og som sammen med næringslivet og frivillige, jobber for å utvikle et attraktivt sentrum og næringspark, skape mer byliv, tiltrekke flere nyetableringer, besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser.

Byen vår Kopervik står bak små og store arrangementer i løpet av året der vi setter kultur og organisasjoner i Kopervik i fokus.

Line Østhus

Daglig Leder
Byen Vår Kopervik

Einar Tollaksvik

Styreleder
Saga Subsea

Eirik Simonsen

Styremedlem
Bygnes Bygg

Geir Høines

Styremedlem
Hydro Aluminium

Thomas S. Jansen

Styremedlem
PYX

Terje O. Hagen

Styremedlem
Statens Vegvesen

Vigdis Thorsen

Styremedlem
Någe Nytt på Håret

Marita Laastad

Styremedlem
Laastad Pluss & Minus

Hellen Lund

Varamedlem
Madame Parfymeri

Kontakt oss

Obs! Vi har tekniske problemer med kontaktskjemaet, kontakt oss ved vanlig e-post eller tlf imens vi løser problemet.