Byen Vår Kopervik

Om oss

Byen vår Kopervik er en næringsorganisasjon som oppretter og utfører arrangementer og aktiviteter for barn og voksne i Kopervik. Vi ble stiftet i 1997 og arbeider for at Kopervik skal være en trygg og livskraftig by som kan tilby sitt publikum de handels- service- og kulturtilbudene det er behov for, samt det arbeides for at alle aktører i Kopervik skal ha best mulig rammevilkår. Vi er i dag en ansatt i 50% stilling som lønnes av medlemsbedriftene og som sammen med næringslivet og frivillige, jobber for å utvikle et attraktivt sentrum og næringspark, skape mer byliv, tiltrekke flere nyetableringer, besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser.

Byen vår Kopervik står bak små og store arrangementer i løpet av året der vi setter kultur og organisasjoner i Kopervik i fokus.

_IDA6626ShotbySkeie

Line Østhus

Daglig Leder
Byen Vår Kopervik

_IDA6656ShotbySkeie

Einar Tollaksvik

Styreleder
Saga Subsea

eirik

Eirik Simonsen

Styremedlem
Bygnes Bygg

_IDA6604ShotbySkeie

Geir Høines

Styremedlem
Hydro Aluminium

_IDA6590ShotbySkeie

Thomas S. Jansen

Styremedlem
PYX

terje

Terje O. Hagen

Styremedlem
Statens Vegvesen

_IDA6605ShotbySkeie

Vigdis Thorsen

Styremedlem
Någe Nytt på Håret

_IDA6635ShotbySkeie

Marita Laastad

Styremedlem
Laastad Pluss & Minus

hellen

Hellen Lund

Varamedlem
Madame Parfymeri

Kontakt oss