Byen Vår Kopervik

Om oss

Byen vår Kopervik er en kultur- og næringsorganisasjon som jobber for økt kultur og næring i Kopervik. Vi ble stiftet i 1997 og har idag et styre som representerer sterkt næringslivet med sju styremedlemmer og et varamedlem fra forskjellige bransjer. Vi planlegger og gjennomfører en rekke kulturarrangementer og jobber aktivt for byutvikling med godt samarbeid med både lokale aktører og Karmøy kommune. Dette gjør vi for å skape mer byliv, tiltrekke flere nyetableringer, besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser.

Visjonen vår er at Kopervik skal være kultur og festivalbyen som øker bostedsattraktiviteten og turismen, som igjen gir positive ringvirkninger til handel og næringslivet.

Vi er i dag en ansatt i 50% stilling som lønnes av medlemsbedriftene og som sammen med næringslivet og frivillige som jobber for å utvikle et attraktivt sentrum og næringspark. Vi har en medlemskare som strekker som over hele Kopervik, både i og rundt sentrum og næringsparken.

Line Østhus

Daglig Leder

Anne Eline Bratland

Styreleder

Tommy Bygnes

Nestleder

Stein G. Døsen

Styremedlem

Joachim Riisdal

Styremedlem

Erlend Kvala

Styremedlem

Marita Laastad

Styremedlem

Birger Flatebø

Styremedlem

Eskild Kvala

Varamedlem

Hellen Lund

Varamedlem