Velkommen til Kopervik gjestehavn

Kopervik er en levende småby, med flott havneområde for sjøfarende og lun gågate med koselige nisjebutikker for handlende. Byen er størst av tre de tre byene i kommunen med nærmere 11 500 innbyggere og er Karmøys administrasjonssentrum. Kopervik har en rekke småbutikker og kaféer og et bredt kulturutvalg med aktiviteter fra kulturhuset, biblioteket, et aktivt uteliv og kino til frisbeegolf, pumptrackbane, svømmehall m.m. Sentrum sammen med næringsparken i Kopervik  utfyller hverandre ved å tilby hver sin kategori, sentrum med nisjebutikker og et aktivt uteliv imens næringsparken inneholder bygg og industri og større butikkkjeder.

Byen har en rik historie knyttet til sildefiske, hermetikkindustri og losvirksomhet. Som så mange andre steder på Vestlandet var det vårsildfisket på 1800-tallet som gjorde at byveksten skjøt fart.

På høyden ovenfor havna finner man Koperviks gamle bydel, hvor det også sies at Kong Sverre fikk bygget en borg av tre og torv. Nettopp derfor kalles denne delen av sentrum idag Treborg.

Kopervik var lossted på Karmøy. Losstasjonen var i en periode Skandinavias største, med ca. 135 loser. Her kunne skip få hjelp til å loses inn til en trygg og god havn, eller videre langs skjærgården på Vestlandskysten. Losstasjonen ble lagt ned i år 2016.