STØTTEBIDRAG

– Vær med å ta et lokalt samfunnsansvar.

MEDLEMSFORDELER

 • Reklame/aktiviteter fra Sparebank 1 SR-Bank:
  Sparebank 1 SR-bank bidrar BvK årlig med støttemidler som går til administrasjonsarbeid og markedsaktiviteter i sentrum og næringsparken. BvK planlegger sammen med medlemmer som ønsker å være med, hvilke formål pengene skal brukes til. Daglig leder utfører aktivitetene og kan eksempelvis være arrangementer, kampanjer, annonsering i aviser eller radio. Per dags dato har sentrum faste kulturarrangementer ila. året med medlemsmøter for innspill. Medlemmer i næringsparken blir årlig invitert til møte for innspill hva de ønsker midlene skal brukes til og har tidligere vært alt fra fotografering av ansatte, filmreklame, SoMe reklame, radioreklame, godteriutdeling fra nisse, juledekorasjoner, avisreklame etc

 • Stor markedsførings-verdi:
  Din bedrift får vist at de bidrar positivt til utviklingsarbeidet BvK gjør. Positiv synlighet gir mer arbeid og er god markedsføring. Medlemskontingenten er en lur og billig markedsførings løsning da den gir stor synlighet i våre sosiale medier, nettsider og utad i BvKs nettverk .

 • Din bedrift tar et samfunnsansvar: Mange kunder krever i dag av sine leverandører at bedriftene må dokumentere at de jobber for å bidra til FNs bærekraftsmål og tar et samfunnsansvar. Medlemskap hos oss er et direkte bidrag til dette og kan enkelt dokumenteres i selskapets styrende dokumenter. 

 • Du er med å øker bostedsattraktiviteten i Kopervik: Som igjen fører til mer byggeaktivitet. Økning i innbyggertall på Karmøy skaper en dominoeffekt som går positivt utover næringslivet. Din støtte bidrar til at vi jobber for økt bostedsattraktivitet og økt næringslivsattraktivitet.

 • Egen bedriftsprofil på nettsiden: *Under oppdatering – kommer snart. Din bedrift får egen profil på vår nettside byenvarkopervik.no med kontaktinfo, logo, tekstinformasjon, bilder/video, link til egne sosiale medier og hjemmeside. Bedriftsprofilene blir synliggjort som våre medlemmer i våre sosiale medier og det blir jevnlig markedsført at medlemmene er med å bidrar til økt kultur og næring i Kopervik.

Satser per 2024

Etter netto årsomsetning
kr 2500 Årlig
 • Med netto årsomsetning inntil 3 mill
 • Medlemskontingenten blir oppdatert desember hvert år med bakgrunn på forrige års omsetning.
 • Sentrumstillegg: Beliggenhet i Kopervik sentrum gir et tillegg på 2.600 kr
 • All sentrumstillegg samt midler fra hovedsponsor brukes til kulturarrangementer i Kopervik sentrum.
 • Næringsparken får årlig 35.000 kr av Sparebank 1 SR-Bank som er øremerket aktiviteter/reklamering av medlemmer
Populær

Satser per 2024

Etter netto årsomsetning
kr 4840 Årlig
 • Med netto årsomsetning inntil 3-10 mill
 • Medlemskontingenten blir oppdatert desember hvert år med bakgrunn på forrige års omsetning.
 • Sentrumstillegg: Beliggenhet i Kopervik sentrum gir et tillegg på 2.600 kr
 • All sentrumstillegg samt midler fra hovedsponsor brukes til kulturarrangementer i Kopervik sentrum
 • Næringsparken får årlig 35.000 kr av Sparebank 1 SR-Bank som er øremerket aktiviteter/reklamering av medlemmer
Populær

Satser per 2024

Etter netto årsomsetning
kr 7150 Årlig
 • Med netto årsomsetning over 10 mill
 • Medlemskontingenten blir oppdatert desember hvert år med bakgrunn på forrige års omsetning.
 • Sentrumstillegg: Beliggenhet i Kopervik sentrum gir et tillegg på 2.600 kr
 • All sentrumstillegg samt midler fra hovedsponsor brukes til kulturarrangementer i Kopervik sentrum
 • Næringsparken får årlig 35.000 kr av Sparebank 1 SR-Bank som er øremerket aktiviteter/reklamering av medlemmer
Populær