STØTTEBIDRAG

– Vær med å ta et lokalt samfunnsansvar.

MEDLEMSFORDELER

Vår hovedsponsor Sparebank 1 SR-bank:
🟢 Sparebank 1 SR-bank bidrar BvK årlig med støttemidler som går til administrasjonsarbeid og markedsaktiviteter i sentrum og næringsparken. BvK sine underlagte markedskomiteer planlegger sammen med daglig leder hvilke formål pengene skal brukes til hvor daglig leder utfører aktivitetene. Eks: Arrangementer, kampanjer, annonsering i aviser eller radio

Stor markedsførings-verdi:
🟢 Din bedrift får vist at de bidrar positivt til utviklingsarbeidet BvK gjør. Positiv synlighet gir mer arbeid og er god markedsføring. Medlemskontingenten er en lur og billig markedsførings løsning da den gir stor synlighet i våre sosiale medier, nettsider og utad i BvKs nettverk .

Din bedrift tar et samfunnsansvar:
🟢 Mange kunder krever i dag av sine leverandører at bedriftene må dokumentere at de jobber for å bidra til FNs bærekraftsmål og tar et samfunnsansvar. Medlemskap hos oss er et direkte bidrag til dette og kan enkelt dokumenteres i selskapets styrende dokumenter. 

Du er med å øker bostedsattraktiviteten i Kopervik:
🟢 Som igjen fører til mer byggeaktivitet. Økning i innbyggertall på Karmøy skaper en dominoeffekt som går positivt utover næringslivet. Din støtte bidrar til at vi jobber for økt bostedsattraktivitet og økt næringslivsattraktivitet.

Din bedrift får egen profil på våre nettsider: 
🟢 Din bedrift får egen profil på vår nettside byenvarkopervik.no med kontaktinfo, logo, tekstinformasjon, bilder/video, link til egne sosiale medier og hjemmeside. Bedriftsprofilene blir synliggjort som våre medlemmer i våre sosiale medier og det blir jevnlig markedsført at medlemmene er med å bidrar til økt kultur og næring i Kopervik.

Tilgang til intranett for medlemmer: 
🟢 Medlemmer får tilgang til intranett hvor de selv kan endre og oppdatere sin bedriftsprofil, legge inn/publisere egne arrangementer og evt. ledige lokaler. 


Les mer info om Byen vår Kopervik her.

VELG DIN TYPE STØTTE NEDENFOR: